NEPOREX 2 SG

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje muh, ko so še v razvojni fazi ličink. Preprečuje preobrazbo mušjih ličink v odrasle muhe in tako pomembno zmanjša številčnost muh. Uporabljamo ga na mestih, kjer se ličinke pojavljajo najpogosteje (vlažni koti v hlevih, v gnoju, v jamah z gnojevko).

PREDNOSTI:
- preprečuje razvoj muh
- ima dolgotrajni učinek – več kot 6 tednov
- poraba klasičnega insekticida je manjša

PAKIRANJE:
1 kg plastična doza, 5 kg plastična vreča

UPORABA:
APR    MAJ    JUN    JUL    AVG    SEP
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko