BROMRAT PRO žitna vaba

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje vseh vrst miši in podgan v kleteh, na podstrešjih, v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih.

PREDNOSTI:
- privlačna vaba – dodana sredstva, ki privabljajo glodavce
- nove, bolj obstojne 25 g vrečke žitne vabe
- varna vaba za ljudi in domače živali – dodana grenčina

PAKIRANJE:
500 g škatla, 10 kg škatla

UPORABA:
od januarja do decembra
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko