BROMRAT parafinski bloki

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje vseh vrst miši in podgan v kleteh, na podstrešjih, v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih. Zaradi dodanega parafina je uporaba vabe še posebej primerna v vlažnih prostorih.

PREDNOSTI:
- privlačna vaba – dodani novi atraktanti in več žita
- v obliki 25 g parafinskih blokov z luknjo
- zaradi možnosti pritrjevanja so bolj varni in varčni
- pri glodavcih ne vzbuja strahu – deluje z zamikom
- varna vaba za ljudi in domače živali – dodana grenčina
- obstaja učinkovit protistrup (vitamin K1)

PAKIRANJE:
250 g škatla

UPORABA:
od januarja do decembra
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko