DESANT X modra vaba

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje vseh vrst miši in podgan v kleteh, na podstrešjih, v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih.

PREDNOSTI:
- vsebuje najučinkovitejši rodenticid na svetu - zadostuje že eno hranjenje
- sočna in privlačna vaba, primerna tudi za prostore, kjer je veliko druge hrane
- pri glodavcih ne vzbuja strahu – deluje z zamikom
- varna vaba za ljudi in domače živali – dodana grenčina
- obstaja učinkovit protistrup (vitamin K1)

PAKIRANJE:
150 g doza

UPORABA:
od januarja do decembra
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko