DESANT X parafinski bloki

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje vseh vrst miši in podgan v kleteh, na podstrešjih, v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih. Zaradi dodanega parafina je uporaba vabe še posebej primerna v vlažnih prostorih.

PREDNOSTI:
- vsebuje najučinkovitejši rodenticid na svetu - zadostuje že eno hranjenje
- privlačna vaba – dodani novi atraktanti in več žita
- pri glodavcih ne vzbuja strahu – deluje z zamikom
- zaradi možnosti pritrjevanja so bolj varni in varčni
- varna vaba za ljudi in domače živali – dodana grenčina
- obstaja učinkovit protistrup (vitamin K1)

PAKIRANJE:
200 g doza

UPORABA:
JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AVG    SEP    OKT    NOV    DEC
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko