Dr. Muhar hlevski muholovci

NAMEN UPORABE:
Za zatiranje muh v hlevih, klavnicah, skladiščih, živilski industriji ter rastlinjakih. Muhe se ulovijo na lepljivo površino muholovcev.

PREDNOSTI:
- privabljajo muhe
- ne vsebujejo pesticidov
- primerni pri ekološki živinoreji

PAKIRANJE:
4 muholovci 33 x 55 cm, 4 muholovci 13,7 x 33 cm

UPORABA:
APR    MAJ    JUN    JUL    AVG    SEP    OKT
Spletko