Dr. Muhar MUSCID 5 GB

NAMEN UPORABE:
Za hitro in učinkovito zatiranje muh v hlevih ter stajah za govedo, prašiče, konje, drobnico, perutnino, itd., ter v gospodinjstvih, gostinstvu in živilski industriji. Vabo, v obliki granul, raztrosimo v tankem sloju na mesta, kjer se zadržujejo muhe.

PREDNOSTI:
- z dodanimi feromoni privablja muhe
- uničuje tudi muhe, odporne na druge insekticide
- dolgotrajen učinek – do 6 tednov
- enostavna in varna uporaba (kot raztrosna vaba)

PAKIRANJE:
100 g plastenka, 400 g plastična doza

UPORABA:
MAJ    JUN    JUL    AVG    SEP    OKT
*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Spletko