Stanica za postavljanje mamaca

NAMJENA UPOTREBE:
Za sigurno postavljanje otrovanih mamaca za suzbijanje miševa i štakora. U stanicu možemo namjestiti veći broj rodenticidnih mamaca.

PREDNOSTI:
- otvara se pomoću priloženog ključa što omogućava brzo namještanje mamaca, lakši nadzor te dodatnu zaštitu
- ima metalni nosioc koji omogućava namještanje parafinskih blokova sa rupom
- ima korito za postavljanje mamaca
- stanicu je moguće pričvrstiti na zid

PAKIRANJE:
1 komad

UPORABA:
JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC
Spletko