Zaštita od glodavca

BIOTIP ljepilo za miševe

Za hvatanje miševa, štakora, žohara i drugih insekata, za blokir ... više

BROMRAT meki mamac

Za suzbijanje svih vrsta miševa i štakora u podrumima, na tavani ... više

BROMRAT parafinski blokovi

Za suzbijanje svih vrsta miševa i štakora u podrumima, na tavani ... više

BROMRAT žitni mamac

Za suzbijanje svih vrsta miševa i štakora u podrumima, na tavani ... više

DESANT parafinski blokovi

Za suzbijanje svih vrsta miševa i štakora u podrumima, na tavani ... više

DESANT plavi mamac

Za suzbijanje svih vrsta miševa i štakora u podrumima, na tavani ... više
Spletko