Vozoja, misija

Vizija
Učvrstiti položaj vrlo uspješnog poduzeća koje temelji na razvoju visokokvalitetnih i okolišno neškodljivih sredstava za zaštitu od štetočina.

Misija
Naša je misija osigurati siguran životni okoliš te omogućiti proizvodnju zdrave hrane.

Vrednote
1. Partnerstvo i povjerenje
Naše poduzeće gradi povjerenja vrijedan odnos do suradnika i poslovnih partnera: dobavljača, kupaca i drugih suradnika u poslovnoj sredini.

2. Brzina i fleksibilnost
Brzi odaziv i prilagodljivost omogućuju uspješno savlađivanje prepreka u vrlo zahtjevnoj tržišnoj okolini.

3. Vrhunska kvaliteta
Osiguravanje vrhunske kvalitete proizvoda je naša osnovna vrednota. Postižemo ju neprestanim razvojem, kontrolom proizvodnje i temeljitim planiranjem aktivnosti u surađivanju s našim poslovnim partnerima.

4. Stvaralaštvo i efikasnost
Gradimo radnu sredinu koja temelji na međusobnom poštivanju, povjerenju, znanju i timskom radu koji unapređuje kreativnost i efektivnost.
Spletko