Vizija in poslanstvo

Vizija
Utrjevati položaj zelo uspešnega podjetja, ki temelji na razvoju visoko kvalitetnih in okolju prijaznih sredstev za zaščito pred škodljivci.

Poslanstvo
Poslanstvo vidimo v zagotavljanju varnega bivalnega okolja ter omogočanju pridelave zdrave hrane.

Vrednote
1. Partnerstvo in zaupanje
V podjetju gradimo zaupanja vreden odnos do sodelavcev in poslovnih partnerjev: dobaviteljev, kupcev in drugih, s katerimi sodelujemo v poslovnem okolju.

2. Hitrost in fleksibilnost
Hitra odzivnost in prilagodljivost omogočata uspešno premagovanje ovir v zelo zahtevnem tržnem okolju.

3. Vrhunska kakovost
Zagotavljanje vrhunske kakovosti izdelkov je naša temeljna vrednota. To dosegamo s konstantnim razvojem, s kontrolo proizvodnje ter z natančnim planiranjem aktivnosti v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji.

4. Kreativnost in učinkovitost
Gradimo delovno okolje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju, na znanju ter timskem delu, ki pospešuje kreativnost in učinkovitost.
Spletko